CHỢ CAM ĐỨC – NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

Chợ Cam Đức huyện Cam Lâm Khánh Hoà. Khu chợ truyền thống lớn nhất của Cam Lâm. Tìm kiếm hầu như mọi thứ bạn cần tại đây từ đồ khô đến hàng tươi sống...