Chùa Thanh Sơn tại Cam Lâm Khánh Hoà

CHÙA THANH SƠN – CAM LÂM – KHÁNH HOÀ

Chắc rằng ngôi chùa nằm bên đầm Thủy Triều ở Cam Lâm Khánh Hòa này nhiều người cũng đã biết đến.Điều đặc biệt ở ngôi chùa này chính là những em nhỏ mồ côi được cưu mang bởi bà con phật tử dưới sự quản lý của thầy trụ trì.Ngày xưa từ những năm 1995 nghe rằng khi chưa xây dựng cây cầu mới, để đưa những em nhỏ đến trường thầy trụ trì phải chèo thuyền thúng từ bên bờ này sang bờ bên kia của đầm Thủy Triều.