HỒ SUỐI DẦU Ở KHÁNH HOÀ

Một trong những hồ nước đẹp và lớn nhất của tỉnh Khánh Hoà. Gắn liền với bác sĩ Yersin nằm trên đường đi lên Hòn Bà