TẠI SAO CẦN XỬ LÝ XOÀI SAU THU HOẠCH?

Năm 2018, Ngành xoài Việt Nam đón nhận tin vui khi được tài trợ 1 nhà xưởng xử lý sau thu hoạch tiêu chuẩn tại tỉnh Đồng Tháp - tỉnh trồng xoài nhiều nhất cả nước. Nhưng tại sao xoài Việt Nam lại cần được xử lý sau thu hoạch?