Lộc Nguyễn – LiLoFi Youtuber


81da93eafcb81ae643a9

Rất nhiều biến điệu đủ để quyến rũ du khách, biển thuộc hàng top, suối rừng nguyên sơ (chưa bị xi măng hoá), đầm nước sớm chiều ngay bên cạnh…

Đấy cũng là Cam Lâm của ngày hôm qua, miệt vườn cây lành trái ngọt.

Lộc Nguyễn (Facebook/nguyenthiloc.vn)