Chị Trang – Tp HCM – Xoài thơm nức!


Xoài chín đẹp nha em, ngoài Bắc mọi người ăn khen ngọt. Còn chị chưa ăn trái nào, để tối ăn rồi phát biểu. Chưng cúng cũng đẹp. Thơm lắm, đi làm về mở cửa là thơm sực nức luôn.

Chị Trang mua xoài gửi ra biếu bố mẹ ở Nghệ An và mua về tp Hồ Chí Minh cho gia đình sử dụng.