HỎI & ĐÁP VỀ ĐÔ THỊ CAM LÂM

Hỏi đáp thông tin về quy hoạch Đô Thị Cam Lâm tỉnh Khánh Hoà