NGHỀ TRỒNG KIỆU TẾT Ở CAM LÂM

Củ kiệu muối ngày Tết là một món ăn không thể thiếu dù ít hay nhiều. Thấy kiệu là thấy Tết. Ở Cam Lâm Khánh Hoà có nghề trồng kiệu đã 20 năm tuổi. Bén duyên với mảnh đất cát trắng, củ kiệu lại to, trắng mà lại thơm.