NHA TRANG – TỪ MỘT LÀNG CHÀI NHỎ ĐẾN THÀNH PHỐ TRUNG TÂM

Lịch sử tóm tắt của thành phố biển Nha Trang từ khi là một làng chài nhỏ đến trung tâm của Nam Trung Bộ.