PHÂN VI SINH VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC

Phân bón vi sinh là gì? Chế phẩm sinh học là gì? Tại sao nên sử dụng phân bón vi sinh thay vì phân bón hóa học? Những ưu điểm nổi bật của phân bón vi sinh là gì?