TẠI SAO CẦN BAO TRÁI CHO XOÀI?

Bao trái trước thu hoạch là một kỹ thuật tiên tiến áp dụng được cho nhiều loại trái cây khác nhau không chỉ riêng trái xoài. Bao trái thường áp dụng khi trái vào giai đoạn phát triển ổn định, qua giai đoạn rụng quả sinh lý và/hoặc tỉa trái. Kỹ thuật này phổ biến trên thế giới không riêng gì Việt Nam một trong những ưu điểm rõ thấy là dễ thực hiện.