QUY TRÌNH CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG

Việc cấp mã số vùng trồng trái cây xuất khẩu áp dụng cho một số thị trường khó tính như Mỹ, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Anh và một số nước thuộc liên minh Châu Âu (EU). Khi xuất khẩu thì thùng hàng phải được ghi mã vùng trồng.