YẾN SÀO VIỆT NAM XUẤT KHẨU CHÍNH NGẠCH VÀO TRUNG QUỐC

Bàn về quy định để xuất khẩu yến sào Việt Nam chính ngạch vào Trung Quốc sau khi đã ký Nghị định thư