THÁP TRẦM HƯƠNG – BIỂU TƯỢNG CỦA NHA TRANG

Biểu tượng của thành phố biển Nha Trang lấy cảm hứng từ một loại sản vật cực kỳ quý hiểm của Khánh Hoà là trầm hương.