TRẦM HƯƠNG KHÁNH HOÀ

Khánh Hòa thường được gọi là “Xứ Trầm Hương” là vì ở vùng đất này có một loại lâm sản rất quý, đó là trầm hương. Trầm hương không phải chỉ riêng ở Khánh Hòa mới có, mà ở các nơi núi cao, rừng rậm như Phú Yên, Bình Định… đều có, nhưng không nhiều và không tốt bằng trầm hương ở vùng rừng núi Khánh Hòa. Cho nên, xưa kia hễ nói đến trầm hương là nói đến Khánh Hòa, mà nói đến Khánh Hòa là nói đến trầm hương.

[NHA TRANG] MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU DẪN ĐẾN TRẦN PHÚ!

Nguồn: Page Nha Trang Xinh Đẹp Nếu ở Vũng Tàu có con đường Thùy Vân xinh đẹp ôm trọn ven bờ thành phố thì ở Nha Trang có đường Trần Phú chạy dọc bờ biển Nha Trang. Ở Nha Trang, có thể bạn sẽ nghe đến câu Mọi con đường đều đổ ra Trần Phú! … Đọc tiếp [NHA TRANG] MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU DẪN ĐẾN TRẦN PHÚ!