YERSIN – ÔNG NĂM Ở KHÁNH HOÀ VÀ VIỆT NAM

Bác sĩ Yersin là ai? Ông Năm Yersin là ai? Tên gọi chung về người ân nhân của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Người đã tìm ra Đà Lạt. Đặt nền móng vắc xin cho Việt Nam.