CÂY XOÀI VÀ NGHỀ TRỒNG XOÀI Ở CAM LÂM – KHÁNH HÒA

Xoài Cam lâm có nhiều loại, trong đó đặc trưng có xoài Úc và xoài tây. Mùa xoài ở Cam Lâm muộn hơn so với vùng xoài miền Nam. Nghề trồng xoài đã gắn bó với người dân Cam Lâm Khánh Hòa từ lâu đời.