CÂY XOÀI VÀ TUỔI THƠ

Tuổi thơ tôi là chuỗi những câu chuyện vui buồn mà ở đó luôn xuất hiện hình ảnh của cây xoài quê hương. Quê tôi có biển và có ... xoài. Xoài không là xoài...

CÂY XOÀI VÀ NGHỀ TRỒNG XOÀI Ở CAM LÂM – KHÁNH HÒA

Xoài Cam lâm có nhiều loại, trong đó đặc trưng có xoài Úc và xoài tây. Mùa xoài ở Cam Lâm muộn hơn so với vùng xoài miền Nam. Nghề trồng xoài đã gắn bó với người dân Cam Lâm Khánh Hòa từ lâu đời.