BẢN ĐỒ XOÀI VIỆT NAM

Ngoài ra, ở Việt Nam dù xoài Cát Hòa Lộc được đánh giá ngon, dạng trái đẹp, vỏ vàng, mỏng nhưng thị hiếu tiêu dùng các nước nhập khẩu là thích xoài có vỏ từ vàng đến đỏ như vỏ táo tây, thế nên các giống xoài từ Úc, Israel… có màu vỏ bắt mắt hơn. 

MANGOES IN NHATRANG VIETNAM

If you come to Cam Lam district by air or ground transports, you clearly can be overwhelmed by impressive mango scene: mango everywhere!!! This experience could not be forgot when you came here. And I promise you that our windy-sunny-sandy mangoes would be helpful in order to make you came back another time. It would be a unique experience about Khanh Hoa province, Viet Nam.